Nedan hittar du några av de vanligaste för- och nackdelarna med surrogatmödraskap för alla inblandade i processen. Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatförmåner för tilltänkta föräldrar

För tilltänkta föräldrar verkar fördelarna med surrogatmödraskap uppenbara: eftersom det är ett utmärkt sätt att förverkliga sina drömmar om föräldraskap.

Men de hundratals familjer som har slutfört surrogatmödraskapsprocessen kommer att försäkra dig om att fördelarna med surrogatmödraskap sträcker sig långt utöver det. Här är bara några av fördelarna med surrogatmödraskap för tilltänkta föräldrar:

  • Surrogatmödraskap fullbordar familjer. För tilltänkta föräldrar som har kämpat med infertilitet, ibland i många år, och för de med medicinska tillstånd som gör graviditeten osäker, är surrogatmödraskap ofta svaret på misslyckade försök att skapa en familj.
  • Surrogatmödraskap möjliggör genetisk koppling. Surrogatmödraskap är till skillnad från adoption en sorts fertilitetsbehandling som gör det möjligt för en eller båda medlemmarna i paret att vara föräldrar till det framtida barnet.
  • Surrogatmödraskap skapar relationer. Många tilltänkta föräldrar utvecklar nära relationer med sitt surrogat och hennes familj under processen, och etablerar meningsfulla band som kan vara livet ut.
  • Surrogatmödraskap innebär få överraskningar. A lagligt bindande kontrakt som beskriver allas skyldigheter och förväntningar kommer att förhandlas fram och diskuteras och sedan undertecknas innan embryoöverföringen, så att både de tilltänkta föräldrarna och surrogatmamman kommer att känna till sina rättigheter och skyldigheter och vad de kan förvänta sig under surrogatmödraskapsprocessen.
Surrogatförmåner

Surrogatmödraskap För- och nackdelar för surrogatmödrar

Kvinnor som överväger att komma surrogatmödrar är ofta frågade"Varför surrogatmödraskap?", "Vad är det för dig?".

Surrogatmödrar har många olika anledningar till att vara surrogatmödrar, och var och en kan hitta olika belöningar i upplevelsen. Här är bara några surrogatfördelar för dessa otroliga kvinnor som gör en enorm uppoffring för sina familjer och och de tilltänkta föräldrarna:

  • Surrogatmödraskap är en givande gåva. Många kvinnor som väljer surrogatmoderskap gör det för att ge tillbaka till en annan familj. Det krävs en speciell, medkännande person för att bli surrogat. En surrogat kan gå bort från upplevelsen med en djup känsla av stolthet och tillfredsställelse över att de kunde hjälpa en annan familj.
  • Surrogatmödraskap låter dig uppleva moderskap. Surrogatmödraskapsprocessen tillåter dem att uppleva graviditetens alla glädjeämnen och underverk igen, även om deras egna familjer redan är färdiga är de fortfarande mammor till många barn och i denna process fullbordar de många ofullständiga familjer.
  • Surrogater har en känsla av gemenskap. Surrogatmödraskap är en fantastisk upplevelse, och många surrogat kan utveckla djupa och nära band med andra kvinnor som har slutfört processen.
  • Surrogat är lagligt skyddade. Surrogatmödrar ingår ett juridiskt bindande kontrakt med de tilltänkta föräldrarna, vilket ger dem möjlighet att tydligt beskriva sina förväntningar och ansvar under surrogatmödraskapsprocessen. Detta säkerställer alltid att surrogatet kommer att få en rimlig kompensation.
  • Surrogat kompenseras väl. I utbyte mot ett årslångt engagemang för de tilltänkta föräldrarna och fullbordandet av deras familj, såväl som de många fysiska och känslomässiga kraven under graviditeten, kompenseras surrogatet väl med ett belopp som kan användas för att hjälpa henne att uppnå framtida mål och stödja sin familj, som att köpa ett hus eller betala för sina barns högskoleutbildning.

Läs mer om Surrogatmödraskap och religion i vår blogg!

العربية AR 简体中文 ZH-CN English EN Français FR Deutsch DE Italiano IT 日本語 JA Português PT Русский RU

Boka tid